подушвам

подушвам
гл. - душа, мириша, усещам, надушвам
гл. - предусещам, предугаждам, предчувствувам, предвиждам, разбирам, прозирам, догаждам, узнавам, научавам
гл. - помирисвам

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • душа — същ. психика, душевност, вътрешен мир същ. сърце, чувство, дух, темперамент, вдъхновение, живот същ. ум, съзнание, разум, мисъл същ. вдъхновител, организатор, ръководител, център същ. естество, същност, природа, натура, характер, нрав същ …   Български синонимен речник

  • мириша — гл. душа, надушвам, подушвам, помирисвам, усещам, понадушвам гл. ухая, изпускам миризма, лъхтя …   Български синонимен речник

  • надушвам — гл. подушвам, понадушвам, мириша, помирисвам гл. предусещам, усещам, предугаждам, предвиждам, подразбирам, предчувствувам, разбирам, откривам, изнамирам, познавам, научавам, досещам се гл. душа гл. узнавам, обяснявам си, отгатвам …   Български синонимен речник

  • намирисвам — гл. понамирисвам, воня, мириша, размирисвам се, замирисвам, издавам миризма, развонявам се, смърдя, засмърдявам, зловония, вмирисвам се гл. помирисвам, подушвам, усещам, надушвам …   Български синонимен речник

  • помирисвам — гл. мириша, подушвам гл. надушвам, усещам, узнавам, научавам, предугаждам, предусещам …   Български синонимен речник

  • понамирисвам — гл. намирисвам, воня, мириша, размирисвам се, замирисвам, издавам миризма, развонявам се, смърдя, засмърдявам, зловония, вмирисвам се гл. помирисвам, подушвам, усещам, надушвам …   Български синонимен речник

  • предугаждам — гл. предчувствувам, предусещам, имам предчувствие, прозирам, подразбирам, проницавам, предвкусвам, усещам, угаждам, догаждам се, долавям, налучквам, предвиждам, подушвам, надушвам, понадушвам, догаждам, предвещавам гл. вещая, предсказвам гл.… …   Български синонимен речник

  • предусещам — гл. предчувствувам, имам предчувствие, предугаждам, прозирам, подразбирам, проницавам, предвкусвам, усещам, угаждам, догаждам се, долавям, налучквам, предвиждам, подушвам, надушвам, понадушвам, догаждам, предвещавам гл. предсказвам, предричам,… …   Български синонимен речник

  • предчувствувам — гл. предусещам, имам предчувствие, предугаждам, прозирам, подразбирам, проницавам, предвкусвам, усещам, угаждам, догаждам се, долавям, налучквам, предвиждам, подушвам, надушвам, понадушвам, догаждам, предвещавам гл. очаквам гл. предсказвам, вещая …   Български синонимен речник

  • усещам — гл. получавам впечатление, получавам усещане, сещам, възприемам, осезавам, душа, надушвам, чувствувам, почувствувам, изпитвам, угаждам, долавям, предусещам, подушвам, понадушвам гл. разбирам, разумявам, съзнавам, схващам гл. виждам, забелязвам гл …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”